איזור
סוג הנכס
מחדרים
עד חדרים
מקומה
עד קומה
ממחיר
עד מחיר

מונחים נדלןמונחים נדלן

התמחרות - אמצעי למכירת נדל"ן בפורום ציבורי, בשיטת התמחרות פתוחה ותחרותית.

הסכם מכר - הסכם אשר נחתם בין  הקונה והמוכר, מפרט את תנאי מכירת הנכס. מבטיח את זכויותיו וחובותיו של כל אחד מהצדדים.

עורך המכירה - גורם הנבחר על ידי המוכר לעריכת הליך ההתמחרות. יש לציין כי אין הכרח שאותו גורם אף ינהל בפועל את המכירה ויכריז את שמות המציעים.

הצעת מחיר
- הצהרת הקונה בדבר המחיר שיהיה מוכן לשלם על הנכס. הצעות מחיר יינתנו בדרך כלל באמצעות תוספות מתוקננות למחיר ההתחלתי שמציג עורך המכירה.

מספר מציע - המספר אשר ניתן לכל משתתף במכירה הפומבית.

חבילת ההצעה
- ריכוז מידע והנחיות שמקבלים מציעי המחירים בהתמחרות. בנוסף לתנאי המכירה, תכלול החבילה את חשיפת הנכס, והמסמכים הרלוונטיים.

השתתפות סוכן
- הסדר המאפשר לסוכני נדל"ן מצד שלישי ("ברוקרים") לרשום למכירה הפומבית מציעי מחיר פוטנציאליים מטעמם (השירות תמורת עמלה).

הוצאות נלוות
- הוצאות נוספות הכרוכות באחזקת הרכוש: ביטוח, מיסים, שמירת כשירות וניהול הנכס.
תנאי המכירה - התנאים החוקיים המכתיבים את עריכת המכירה, כולל אמצעי תשלום מוסכמים, תנאי העסקה, בעלות על הנכסים, וכל תנאי מגביל אחר למכירה. בדרך כלל יופיעו התנאים במודעות פרסום אודות המכירה או יוכרזו על ידי עורך המכירה טרם תחילת ההתמחרות.

בדיקת נאותות
- תהליך איסוף המידע אודות מצבם הפיזי של הנכסים למכירה והסטטוס החוקי שלהם.

מחיר סופי
- המחיר המוצע על ידי המתדיין האחרון בעל ההצעה הגבוהה ביותר ומוכרז על ידי מנהל המכירה כהצעה הזוכה, לפני נפילת הפטיש.

הצעת פתיחה
- ההצעה הגבוהה ביותר המוצעת על ידי קונה פוטנציאלי לפני המכירה.

תצוגה מקדימה
- מועד ספציפי שבו הנכס זמין לצפייה ולביקורת של הקונים. ידוע גם כ"בית פתוח".
לכל שאלה ועניין, מלאו את הטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם:
שם מלא: דוא"ל: טלפון:  
תוכן הפניה: שלח
                                                                                                                   
    הצטרף למועדון לקוחות !
                                          תקבל חשיפה להזדמנויות נדל"ן עם תשואות גבוהות                                                              גם בסכומים קטנים