0 Comments

נדלן במזרח תל אביב

עם היחסים המתוקשרים בין ישראל לארצות הברית והצמיחה הכלכלית של סין, תל אביב מצאה שוק מקומי משגשג לגביעים. סין חתמה על חוזה עם ישראל לרכישת 1.5 מיליון מ"ר של נדל"ן בפרברים המזרחיים של העיר. העסקה הוכרזה השבוע על ידי שגרירות ארה"ב בישראל מכירה שנועדה לבסס קשרים בין ארצות הברית לסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי […]