0 Comments

החלפת ברך בגישה קינמטית- רקע על שיטת הניתוח

החלפת מפרקים היא חלק מרכזי בכירורגיה האורתופדית ובהיותה פרקטיקה נדרשת כל כך היא גם נחקרת רבות ומתפתחת בקצב מרשים ביותר. הטכנולוגיות והגישות החדשות מאפשרות להגיע לשעורי הצלחה מאד גבוהים בניתוחים אורתופדיים ובניתוחי החלף מפרקים באופן כללי, תוך הפחתה משמעותית בכאבים באופן כללי ובפרט במהלך התנועה, לצד הגדלה משמעותית של טווח התנועה ושל היציבות המושגת באמצעות […]

0 Comments

נדלן במזרח תל אביב

עם היחסים המתוקשרים בין ישראל לארצות הברית והצמיחה הכלכלית של סין, תל אביב מצאה שוק מקומי משגשג לגביעים. סין חתמה על חוזה עם ישראל לרכישת 1.5 מיליון מ"ר של נדל"ן בפרברים המזרחיים של העיר. העסקה הוכרזה השבוע על ידי שגרירות ארה"ב בישראל מכירה שנועדה לבסס קשרים בין ארצות הברית לסין, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם אחרי […]